21/04/2020
En aquest apartat trobaràs la legislació vigent fins a la data sobre busseig i titulacions. Tota la informació que apareix en aquesta pàgina ha estat publicada en documents oficials de la Generalitat de Catalunya.
  • REIAL Decret 550/2020, de 2 de juny, pel que es determinen les condicions de seguretat de les activitats de busseig.
  • ORDRE d'1 de juny de 2000, per la qual s'estableixen els continguts formatius, les capacitats i el procediment per a l'obtenció d'equiparacions entre les qualificacions de l'ensenyament de busseig de les entitats no federatives i les qualificacions oficials de busseig d'esbarjo. (DOGC núm. 7384, de 7.6.2000, pàg. 3156).
  • RESOLUCIÓ ARP/2927/2005, de 3 d'octubre, per la qual s'estableixen les equivalències entre qualificacions oficials de busseig d'esbarjo i les qualificacions de busseig de l'Asociación Española de Instructores de Buceo-Spanish Professional Association of Diving Instructors (PADI). (DOGC núm. 4491, de 18.10.2005, pàg. 32871).
  • DECRET 175/2007, de 31 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions perquè les persones menors d'edat practiquin activitats subaquàtiques d'esbarjo amb escafandra. (DOGC núm. 4939, de 2.8.2007, pàg. 26249).
D'acord amb el que estableix la normativa oficial, les equiparacions actuals són les següents:


Agencias/ Titulaciones oficiales Buceador deportivo 2ª clase Buceador deportivo 1ª clase Buceador Monitor Buceador Instructor
PADI Open Water Diver Rescue Diver Divemaster Instructor
FECDAS Buceador * Buceador *** Instructor * Instructor **
SSI Open Water Diver Master Diver Divecon Open Water Instructor
ACUC Open Water Diver Rescue Diver Assistant Instructor Open Water Instructor
NAUI Advanced Scuba Diver Master Scuba Diver Divemaster Instructor
IDEA Advanced Open Water Diver Divemaster Assistant Instructor Scuba Instructor