09/03/2021
Amb la finalitat d'ampliar tots els nostres serveis, Gidive Center Palamós t'ofereix també la possibilitat de contractar la Llicència Federativa FECDAS.
  • La Llicència Federativa t'ofereix una assegurança especialitzada en activitats subaquàtiques. Gran varietat d'esports per competir a nivell nacional i internacional.
  • Cobertura internacional d'accidents en activitats subaquàtiques. Assegurança d'accidents esportius *(prèvia comunicació del viatge a fecdas@fecdas.cat).
  • Assegurança de responsabilitat civil. Assistència sanitària
  • Esperit de competició

Coneix tota la informació de la Llicència Federativa FECDAS.

Gidive Llicència Federativa